“कोरोना अर्थात कोभिड-१९” – सजना गोले तामाङ , काभ्रे


✍️ सजना गोले तामाङ

च्यागो एसे
गदेदोना चु म्हिह्युलरी सोबारी खाम्ला
तिनी चु दुई एला मुला
छेबा, सैबा जे लासैनोन
खलैला ताम अङ्यान्न कुटिसी टिमुला
थाहा तदोला दरेम एदा
चु क्युर्सिन टिबा जम्बुलिङ् हिन्न
ङ्योइगो एसे
दुई खैमाइ ह्राङ्ला अता
ङालै दुई खाला तिरेम
थाहा मुला ङादा
ए पक्कान ह्राङनोन खाबा आहिन
खलैसे एदा सेङ्सि
चु म्हि ह्युलरी पुइखाबा हिन्न
म्हि ह्युलथेन छ्याम छेना छेनान
सैना सैनान
तिरे ए ह्राङ्नोन ब्रेसेला मुला
म्हि ह्युलग्याम
दरेम रेसेला मुला
क्योङ जम्बुलिन ए थोरि
तिल ए ङाला
जम्बुलिङ्थेन छ्याम छेबारी खाम्ला !!
मि ठोङ्सी च्यागो
जम्बुलिङ बिमा ग्रेन स्यान तिलै तबारी अखाम
एनोन ह्राङ्ला जम्बुलिङरी दोसि निबारी खाम्ला
च्यागो ए योनान दोसि निउ बरु
चुरी एला सङ्ग्युर ल्हाना ताजी
एला व्हाइ ल्हानान गोजि
ङाला बृगुरी स्याबारी अखाम ए
दोसि ङाला बृगु स्याजी बिसाम
एलानोन जम्बुलिङ दिबारि खाम्ला
लुङबारी खम्ला
मे ल्हाम स्वासी पिन्न ङाइ
एलानोन जम्बुलिङरी
तिल ए जमा सोबारी खाम्ला
जती एला जम्बुलिङ्ला माया मुला
ओदेन माया ङालै मुला
ङै बिबा ताम ङ्यानो
एसे ङै बिबा ताम ङ्यान्साम
एदा गोर गि
इनाम दोन्सेला मुला एदा ङै
दरेम नङगरला रेकादे ङाला तसेला मुला
ए ब्रेसेला मुला
दोसिन,
ङला जम्बुलिङ
तिरेम डासेला मुला
चु डाबाला रेकादेरी
सर्ला म्हेन्दोकादे डिहिरी
सोला चरिसे डाहु दोङरी झाङ
ङेला जतुकु लाइनुकादे ब्येङ्गी न्हाङरि
म्हेन्दो सर्ला ममला लि स्यहालकादेरी
फेमाह्राङ धिनी ज्योमो गाङकदेरीकेर

प्रकाशित: समय: 12:33:50  791पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार