“ह्याङ तामाङ म्हि नाङरी आज्याबा घाइमै ताला आता”


कविता

सेम तिङ्दा खिसी ब्रौ हरेश घाइमै
चाला आता।
शत्रु बैरी जुगु मुदाला थेदा ताङ्ना
लाला आता।।

ङेसी ताङ्सी स्युगो जैलिन चु म्हिला
ओन्छाङरि,
सेम्ला दर्पुङ ल्हुइसैनन मिरि मिक्ली
बाला आता।

बेनोन डिक्सी तामाङ ह्युल्दा
छेरेङ्ना लातोला घिकला सु रि
अर्कुला सेमरी ताङ्बा खाला आता।

चुदे ज्याना ह्याङ्ला काइ, ह्याङ्ला
रिमठिम, ङोसेबा
युगन युग टिदोला होस्नन गुङरि
म्हाला आता।

ज्याबा मान्सी ब्रौ जैलिन जिन्दगीला
ग्यालम री।
ह्याङ तामाङ म्हि नाङरी आज्याबा
घाइमै ताला आता।

सजना वाईबा सन्ध्या
खाडादेवी गाउँपालीका -८, गागल, रामेछाप ।

प्रकाशित: समय: 7:39:57  1135पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार