ङा महान दोतोला बिपाला आरे :कवि अटुट तामाङ दोङ


तामाङपेज,१ फागुन
                 कविता
ङा महान दोतोला बिपाला आरे
ह्राङ्ला ठिम्ला जाजाबा कुनिरी छ्याम्याङ्साम ताला
ङा खालाईला मिला पुजु हिन्बाला आरे
ह्राङ्ला दोङ्ह्रापता ह्लेना लाम्याङ्साम छ्योला।।
ङा खालाइला पेठिमरी ब्रातोपला आरे
ह्राङ्लान म्हेम्हेला किपट चुङ्म्याङ्साम ताला।
ङा खालाइदा क सुङ्तोपाला आरे
ह्रङ्ला प्रिबारी स्या म्याङ्साम छ्योला।।
ङा खालाइदा लुसि ब्रातोपाला आरे
ह्राङ्लान दुङालरी ताङम्याङ्साम ताला।
ङा खालाइला या ह्रोरी सोतोपाला आरे
ह्राङ्ला डिन्छेन आमादा नेना लाम्याङ्साम छ्योला।।
ङा महान दोतोला बिपाला आरे
ह्राङ्लान ठिम्ला जाजाबा कुनिरि छ्याम्याङ्साम छ्योला।।।
                             कवि
                  अटुट तामाङ दोङ
तेमाल गाउँपालिका, ९ चोपटार, दिम्बा ,काभ्रे

 

प्रकाशित: समय: 8:17:43  711पटक हेरिएको

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार